Early Stage Universe | Early Stage Universe

Jak budować relacje w szkole językowej?

9.06.2022
03 06

Współpraca z partnerem

Jeśli decydujesz się na franczyzę, a jest to jeden ze sposobów prowadzenia szkoły językowej, musisz zadbać o przejrzystość zobowiązań i praw obu stron wynikających ze współpracy. Zorientuj się, czego możesz oczekiwać od franczyzodawcy: czy możesz liczyć na know-how dydaktyczne, jak i administracyjne, jak wygląda kwestia metody nauczania i dostępu do materiałów całej marki, czy masz możliwość uczestnictwa w szkoleniach oraz rozwijających Twoją szkołę projektach. Umowa, która zakłada tego typu współpracę, pozwala Ci budować silną relację biznesową z marką istniejącą już na rynku, co działa wzmacniająco na Twój biznes.

Relacje wewnątrz szkoły

Relacje biznesowe w obrębie szkoły to kolejny bardzo ważny temat, którego nie można lekceważyć. Metodycy oraz lektorzy to grupa, o którą warto tutaj szczególnie zadbać. Podstawą do budowania relacji będą przejrzyste warunki pracy, uposażenie, jasność obu stron co do zakresu obowiązków. Relacje biznesowe z zespołem możesz wzmacniać przez:

  • regularne spotkania, na których będziecie dzielić się bieżącymi sukcesami i problemami – wspólnie świętować, ale też pracować nad rozwiązaniem trudności,

  • spotkania kreatywne, na których lektorzy czy metodycy będą mogli podzielić się swoimi pomysłami na to, co w szkole można zrobić lepiej,

  • integracje i szkolenia – takie wydarzenia pozwalają poszerzyć wiedzę, dają dodatkowe korzyści dla lektorów, a jednocześnie pomagają budować poczucie wspólnoty szkolnej,

  • spotkania indywidualne zawsze, kiedy potrzebuje ich jedna lub druga strona; jeśli lektor przychodzi z prośbą o rozmowę, nigdy go nie lekceważ; postaraj się znaleźć czas, aby wysłuchać potrzeb, wątpliwości, sugestii.

Relacje biznesowe z klientami, rodzicami

W branży edukacyjnej łatwo z horyzontu stracić biznesowe reguły. Jeśli chcesz stworzyć w swojej szkole wartościową wspólnotę, zadbaj najpierw o przejrzystość kontraktu między szkołą a uczniem i rodzicem. Umowa z klientem, jak w przypadku każdego innego biznesu, powinna być przejrzysta i klarowna. Precyzyjnie powinny być w niej zapisane przede wszystkim odpowiedzi na pytania:

  • co szkoła zapewnia w ramach umowy (lekcje w grupie/indywidualne, jeśli w grupie, to jak dużej, materiały dydaktyczne, podręczniki/zestawy ćwiczeń),

  • na jak długo zostaje zawarta umowa, kiedy i w jaki sposób może zostać ona wypowiedziana,

  • wysokość opłat za zajęcia, system ich rozliczania, terminy płatności,

  • formę odwoływania zajęć i ich odrabiania w przypadku dni wolnych.

To tylko kilka podstawowych kwestii, które powinny zostać zapisane w umowie o świadczenie usług edukacyjnych. Jeśli otwierasz szkołę w ramach franczyzy, bardzo prawdopodobne, że otrzymasz wzór takiej umowy. Warto w takim przypadku zorientować się, czy masz możliwość dokonywania zmian, a jeśli tak, to w jakim zakresie. Zadbaj o to, żeby rodzice lub przyszli uczniowie otrzymali umowę odpowiednio wcześnie, aby mieli możliwość spokojnego zapoznania się z nią i podpisania w pełni świadomości, jakie zasady regulują waszą współpracę. Warto już po podpisaniu umowy wysłać do klientów skrót najważniejszych punktów w formie krótkiego regulaminu.

Komunikuj się

Podstawą trwałych relacji biznesowych jest komunikacja. W przypadku działań edukacyjnych jest ona jeszcze ważniejsza. Zadbaj więc, by kontakt ze szkołą był możliwy kilkoma różnymi kanałami. Być może warto zadbać nie tylko o kontakt mailowy i telefoniczny, ale dedykowany komunikator, możliwość zdalnej rozmowy z lektorem lub metodykiem. Warto dokonania uczniów, a także lektorów i samej szkoły jako całość komunikować odpowiednio regularnie – pomóc może galeria na stronie internetowej. Komunikację dobrze jest dywersyfikować: niektóre komunikaty wysyłać do wszystkich, część kierować do konkretnych grup; poziomy wiekowe odróżniać sposobami i językiem komunikacji. To wszystko stanowi wyraz troski o dobro szkoły, całą wspólnotę, klientów, nauczycieli, rodziców, uczniów i pozwala kształtować trwałe relacje!


Komentarze
Wspolne103

Wszyscy jesteśmy uczniami, czyli jak zadbać o własny rozwój językowy?

W zawód nauczyciela języka angielskiego wkalkulowana jest potrzeba nieustannego doskonalenia – “When one teaches, two learn”, jak powiedział Robert Heinlein....
Czytaj więcej
E30

Czy własna szkoła się opłaca?

Dochodowość szkoły językowej to kluczowy element, który warto uwzględnić, decydując się na otwarcie tego typu biznesu. Wiele zależy od modelu szkoł...
Czytaj więcej
Link hoang Uoq AR2p Ox Mo unsplash

Pomysły na wakacyjne lekcje języka angielskiego

Nie da się ukryć, że koniec roku szkolnego, z pozoru, to całkiem wymagający czas dla nauczycieli. Chodzi jednak nie tylko o ilość obowiązków szkolnych, lecz ...
Czytaj więcej
01 73

Jak nauczyciel może radzić sobie z frustracją i wypaleniem zawodowym?

Wypalenie zawodowe to zagadnienie, o którym słyszy się coraz częściej. Zwykle pojawia się w odniesieniu do pracowników korporacji, ale może dotykać również n...
Czytaj więcej