Early Stage Universe | Polityka prywatności

Niniejszym ES EDUCATION BOCHIŃSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie, Plac Thomasa Woodrowa Wilsona 4/15, 01-626 Warszawa, (dalej „ES EDUCATION”),wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000883647, nr NIP 5252852107, adres e-mail: d.osobowe@earlystage.pl informuje, że przetwarza i będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresach:

 1. imię, adres e-mailowy – w celu uzyskania dostępu do aplikacji muzycznej Early Stage. Masz prawo powyższą zgodę odwołać w każdym czasie, informując o tym ES EDUCATION.
 2. imię, adres e-mailowy – w celu uzyskania dostępu do aplikacji Lola & Leo & Watermelon. Masz prawo powyższą zgodę odwołać w każdym czasie, informując o tym ES EDUCATION.
 3. adres e-mailowy – w celu uzyskania dostępu do platformy projektowej (https://earlystage.pl/projekt). Masz prawo powyższą zgodę odwołać w każdym czasie, informując o tym ES EDUCATION.
 4. adres e-mailowy – w celu uzyskania dostępu do platform Bear Band (https://earlystage.pl/bear-band-blue, https://earlystage.pl/bear-band-red). Masz prawo powyższą zgodę odwołać w każdym czasie, informując o tym ES EDUCATION.
 5. do celów marketingu produktów i usług własnych ES EDUCATION. Masz prawo powyższą zgodę odwołać w każdym czasie, informując o tym ES EDUCATION.
 6. adres e-mail – celu przesyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej, także w formie newslettera, informacji handlowych przesyłanych przez ES EDUCATION. Masz prawo powyższą zgodę odwołać w każdym czasie, informując o tym ES EDUCATION.
 7. adres e-mail – w celu kierowania do Ciebie przez ES EDUCATION marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (tablet, komputer podłączony do Internetu). Masz prawo powyższą zgodę odwołać w każdym czasie, informując o tym ES EDUCATION.
 8. Masz prawo powyższe zgody odwołać w każdym czasie, informując o tym ES EDUCATION za pomocą poczty elektronicznej pod adresem d.osobowe@earlystage.pl, lub w inny wybrany przez Ciebie sposób.
  Podane dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do momentu ewentualnego odwołania zgody na przetwarzanie danych, zastrzeżeniem dozwolonego prawem dalszego przetwarzania, w tym w zakresie rozstrzygania zasadności roszczeń związanych przetwarzaniem danych osobowych (z uwzględnieniem okresów przedawnienia).
  Administratorem Twoich danych osobowych jest „ES EDUCATION” - ES EDUCATION BOCHIŃSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000883647, ul. Plac Thomasa Woodrowa Wilsona 4/15, 01-626 Warszawa, NIP: 5252852107, adres e-mail: d.osobowe@earlystage.pl. Dane osobowe przetwarzane będą przez ES EDUCATION na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych) w celach w tej zgodzie określonych. Dane osobowe będą też przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

  Masz prawo:
  1. w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  2. żądania od ES EDUCATION dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora;
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, do którego kompetencji należy kontrola nad zgodnością z prawem przetwarzania danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Przysługuje Ci również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (gdy przetwarzanie oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz dokonywane w celach marketingu bezpośredniego).
  Realizacja wskazanych powyżej praw, poza wniesieniem skargi do organu nadzorczego, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i przesłanie ich na adres e-mail: d.osobowe@earlystage.pl lub w inny wybrany przez Ciebie sposób.
  ES EDUCATION nie podejmuje względem przetwarzanych danych zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
  ES EDUCATION może ujawnić Twoje dane osobowe, jak również może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w innych zakresach, podmiotom współpracującym z ES EDUCATION, a w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych ES EDUCATION wymaga od tych podmiotów zgodnego z przepisami prawa stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez te podmioty.