Early Stage Universe | Early Stage Universe

Are you ready? Yes! Yes! Yes! – o rozwijaniu umiejętności mówienia

Grafiki do webinariów 5

Are you ready? Yes! Yes! Yes! – o rozwijaniu umiejętności mówienia

Szkolenie o języku klasowym nauczyciela. Czy prowadzenie zajęć w języku angielskim z najmłodszymi uczniami jest możliwe? Jak wydawać polecenia? Jak tłumaczyć złożone instrukcje? Jak mówić do uczniów w języku angielskim, by rozumieli?

Obejrzyj webinarium