Early Stage Universe

Are you ready? Yes! Yes! Yes! – o rozwijaniu umiejętności mówienia

Are you ready

Are you ready? Yes! Yes! Yes! – o rozwijaniu umiejętności mówienia

Szkolenie o języku klasowym nauczyciela. Czy prowadzenie zajęć w języku angielskim z najmłodszymi uczniami jest możliwe? Jak wydawać polecenia? Jak tłumaczyć złożone instrukcje? Jak mówić do uczniów w języku angielskim, by rozumieli?

Obejrzyj webinarium

Jak stworzyć własne pomoce dydaktyczne

Metody i formy pracy z uczniami w różnym wieku. Jak dostosować nauczanie angielskiego?

Zależnie od wieku, dzieci mogą preferować i lepiej przyjmować wiedzę proponowaną w innych formach. Dlatego wybór i dostosowywanie metod do grup wiekowych są ...
Czytaj więcej