Early Stage Universe | Early Stage Universe

Jak pracować z uczniem dyslektycznym?

Grafiki do webinariów 6

Jak pracować z uczniem dyslektycznym?

Czy na swoich lekcjach pracujesz z grupami, w których są również uczniowie z dysleksją? Zastanawiasz się, jak możesz ich wspierać w rozwoju kompetencji językowych? Potrzebujesz wskazówek, na co zwrócić szczególną uwagę? Zapraszamy Cię na spotkanie o tym, jak (współ)pracować z uczniem dyslektycznym. Dowiesz się m.in.:

- jakie proste aktywności związane z pisaniem, czytaniem i nauką gramatyki zaproponować swoim dyslektycznym uczniom;

- jak włączyć te aktywności w lekcje tak, aby były atrakcyjne dla całej grupy;

- jakie materiały dydaktyczne sprzyjają nauce ucznia z dysleksją;

- jak zadbać o relację z Twoim uczniem z SPE.

Obejrzyj webinarium