Early Stage Universe

Jak rozmawiać z rodzicami o postępach uczniów lub problemach w nauce?

10.03.2022
DSC6498

Choć głównymi odbiorcami pracy nauczyciela są uczniowie, to komunikacja z rodzicami stanowi równie ważny element. Informacje zwrotne o postępach w nauce, małych i większych sukcesach, czy ewentualnych trudnościach przekazywane rodzicom, są dla nich ważną wskazówką o tym, na co warto zwrócić szczególną uwagę podczas pracy w domu czy powtórek materiału. Czasem pojawia się również konieczność omówienia problemów dotyczących zachowania czy nastawienia do lekcji języka angielskiego. Tego typu rozmowy czasem bywają wyzwaniem, jednak zachowując ciągłość komunikacji z rodzicami w całym okresie nauczania, łatwiej nawiążesz nić porozumienia.

Jak nawiązać kontakt z rodzicami?

Pierwszym krokiem w budowaniu relacji z rodzicami powinno być zaproszenie na rozmowę. Warto zadbać o to, by pierwsze spotkanie lub choćby rozmowa telefoniczna bądź za pośrednictwem komunikatora internetowego (szczególnie w dobie pandemii zauważamy, że taka forma komunikacji jest coraz lepiej postrzegana i dobrze jest dać ją jako alternatywę do wyboru) odbyły się możliwie niedługo po rozpoczęciu nauczania. Często są to spotkania grupowe, podczas których omawia się ogólne zasady związane z prowadzonymi zajęciami, by później pozostawić czas na ewentualne pytania rodziców. Taka krótka rozmowa może pozwolić poznać zainteresowania ucznia lub uczniów, nastawienie do szkoły czy uczestnictwa w kursie, a także daje możliwość uzyskania subiektywnej opinii rodziców ewentualnych trudnościach bądź szczególnych potrzebach. To również okazja, by sprecyzować wzajemne oczekiwania, zarówno te skierowane w stosunku do uczniów, jak i do nas – lektorów.

Co ważne, jest to także okoliczność sprzyjająca temu, by zaprezentować siebie zarówno jako nauczyciela oraz jako osobę, i to zanim jeszcze pojawią się ewentualne trudniejsze sprawy do przekazania. Spotkanie na neutralnym gruncie w atmosferze wzajemnego zainteresowania sprzyja budowaniu zaufania. Dzięki temu łatwiej będzie współpracować wtedy, gdy wsparcie rodziców okaże się niezbędne.

Informuj o postępach, nie tylko o trudnościach

W zdecydowanej większości przypadków kontakty z rodzicami będą miały wyłącznie charakter informacyjny i organizacyjny. Warto pamiętać o możliwie regularnym przekazywaniu im informacji zwrotnej dotyczącej postępów dziecka w nauce. Oczywiście, nie chodzi o cotygodniowe raporty, ale raz na jakiś czas warto poświęcić choć chwilę na to, by powiedzieć o tym, co udało się zrealizować, jaki zakres materiału będzie treścią zajęć w najbliższym czasie i pochwalić dziecko za zaangażowanie podczas zajęć. Bardzo ważne jest, by telefon czy wiadomość od nauczyciela nie były zwiastunem złych informacji i nie kojarzyły się wyłącznie z problemami, bo przecież w naszej codziennej pracy jest również dużo satysfakcji i mamy okazję obserwować jak małymi krokami uczniowie czynią wielkie postępy – warto stworzyć sobie szansę, by tymi sukcesami dzielić się z rodzicami.

Rozmawiamy o wyzwaniach

Bez względu na zaangażowanie w proaktywne rozwiązywanie pojawiających się trudności, czasem zdarza się sytuacja, która wymaga poszukania właściwej drogi wspólnie z rodzicami ucznia. W niektórych przypadkach mogą okazać się oni Twoimi najlepszymi sojusznikami! Ważne jest natomiast, by szczególnie w przypadku rozmów trudnych zadbać o właściwe komunikowanie swoich oczekiwań, a także dać drugiej stronie możliwość przedstawienia swojej wizji rozwiązania problemu.

Pamiętaj również, by taką rozmowę przeprowadzić w odpowiednim czasie, a nade wszystko, jeśli problem się rozwija, komunikować wcześniej pierwsze niepokojące sygnały, na przykład częste nieprzygotowanie ucznia do zajęć. W przeciwnym wypadku zaproszenie rodziców do współpracy w rozwiązywaniu problemu, gdy urośnie on do dużych wymiarów, a dziecko narobi sobie wielomiesięcznych zaległości lub jego niewłaściwe zachowanie zacznie wpływać istotnie na funkcjonowanie całej grupy na zajęciach. Daj możliwość reagowania rodzicom odpowiednio wcześnie, by nie zaskakiwać ich problemem wtedy, gdy poprosisz o spotkanie. Regularny kontakt, o którym wspominaliśmy we wcześniejszej części wpisu, może być okazją, aby komunikować właśnie takie sprawy.

Jak rozmawiać mądrze

Nie ma złotego środka na to, jak najlepiej przeprowadzić rozmowę z rodzicami, szczególnie wtedy, gdy jest ona z jakiegoś powodu trudna. Możemy się natomiast podzielić naszym doświadczeniem i przedstawić kilka porad dotyczących tego, co warto uwzględnić podczas planowania i przeprowadzania takiej rozmowy.

  • Zaplanuj rozmowę. Warto zanotować kilka najważniejszych punktów, które chcesz poruszyć i ułożyć sobie plan rozmowy z wyprzedzeniem. Unikniesz dzięki temu omawiania spraw mniej istotnych, a także zyskasz pewność siebie.

  • Zachowaj profesjonalizm. Często zdarza się, że trudne sprawy poruszane z rodzicami mogą budzić emocjonalne podejście do tematu u obu stron, a taka sytuacja nie sprzyja rozwiązywaniu problemów, szczególnie wtedy, gdy Wasze poglądy na dany problem będą odmienne. Dlatego warto zadbać o asertywność, rzeczowy i jasny przekaz, mówienie wprost o tym, co warto zmienić lub nad czym popracować, jednocześnie unikając emocjonalnych reakcji czy sformułowań.

  • Zadbaj o odpowiednie miejsce. Nie każdy życzy sobie, by rozmowa o sprawach związanych z jego dzieckiem odbywała się z uczestnictwem osób trzecich, a w niektórych przypadkach takie okoliczności stanowić będą naruszenie prywatności ucznia. Dlatego szczególnie wtedy, gdy umawiasz się na spotkanie twarzą w twarz, postaraj się o znalezienie właściwego, spokojnego miejsca. Zdecydowanie odradzamy przeprowadzanie zwłaszcza trudnych rozmów na korytarzu czy przed szkołą.

  • Słuchaj. Rodzice mogą być źródłem cennych informacji o zachowaniu czy podejściu dziecka do nauki, a jednocześnie także będą chcieli dopytać lub uzyskać dodatkowe wyjaśnienia. Planując rozmowę, uwzględnij w niej również czas niezbędny na to, by mogli oni wyrazić swoje opinie lub zadać swoje pytania.


Komentarze

Wspolpraca lektorsko metodyczna a efektywnosc nauczania jezyka

Współpraca lektorsko-metodyczna a efektywność nauczania języka

Nauczanie angielskiego wymaga nie tylko ugruntowanej wiedzy językowej, ale również umiejętności przekazywania jej w angażujący i efektywny sposób. W tym proc...
Czytaj więcej
Zasada rosenshinea skuteczne nauczanie rusztowania w edukacji

Cegiełka po cegiełce, czyli nauczyciel murarzem. Zasada Rosenshine’a a skuteczne nauczanie

Pewnie zdziwcie się, kiedy Wam powiem, że budownictwo i edukacja mają sporo wspólnego! Nie chodzi mi o tak oczywiste porównania, jak tworzenie czegoś od pods...
Czytaj więcej
Zabawy metody aktywizujace przyklady angielski

Przykłady zabaw i metod aktywizujących dla dzieci w szkole języka angielskiego

Ciekawe metody aktywizujące są kluczem do skutecznych zajęć – co to do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Jednak, jakie są przykłady takich zabaw aktywiz...
Czytaj więcej
Retrieval practice efektywna nauka angielskiego

Retrieval Practice. Klucz do efektywnej nauki języka angielskiego

Ledwo zaczynał się rok szkolny, a tu już maj! Pobudka! Czas końcowych egzaminów, ostatnich testów i sprawdzania wiedzy, zanim wyruszymy na wakacyjne podboje!...
Czytaj więcej