Early Stage Universe

Rozgrzewka językowa - zaskocz swoich uczniów!

19.09.2023
Warmup

Warm-up pomaga w aktywacji mózgu uczniów. W trakcie ćwiczeń rozgrzewkowych mózg szybciej przechodzi z trybu "spoczynku" do trybu "aktywnego myślenia", co przygotowuje uczniów do lepszej koncentracji i zrozumienia nowych informacji. Odpowiednio przygotowana rozgrzewka językowa pomaga uczniom również w ekspresowym przełamywaniu bariery komunikacyjnej oraz w płynnym przejściu z codziennego języka do języka używanego na lekcji.

Warm-up nie musi być długi ani skomplikowany. Może to być krótka zabawa słowna, tongue twister czy ciekawa zagadka językowa. Kluczowe jest to, aby był dostosowany do poziomu uczniów, powtarzał materiał językowy lub nawiązywał do lekcji oraz żeby był angażujący i przyjemny.

Oto kilka pomysłów na rozgrzewkę językową, które pomogą aktywizować uczniów, zanurzyć ich w świat angielskiego i wprowadzić przyjazną atmosferę.

ABCs: poproś uczniów, aby w parach lub małych grupach wypisali słowa związane z ostatnio omawianymi tematami rozpoczynające się na każdą z liter alfabetu. Ogranicz czas, aby aktywność nie zajęła zbyt długo. Maskotka/piłka: Zadawaj uczniom pytania dotyczące materiału językowego bądź przepytuj z kart obrazkowych rzucając dynamicznie piłkę/maskotkę do losowo wybranych uczniów.

Last weekend: poproś uczniów o opowiedzenie, co robili w poprzednich dniach, dzieląc się swoimi wspomnieniami, korzystając np. ze zdjęć na telefonie. Możesz wykorzystać tez telefon do rozgrzewki językowej polegającej na wyszukaniu definicji słowa, zdania ze słowem czy opowiedzeniu o swojej rodzinie.

Skojarzenia słowne: podaj słowo z poprzedniej lekcji lub wprowadzające temat następnej. Poproś uczniów o wymienienie słów lub pomysłów skojarzonych z tym słowem.

Find sb who: znana gra językowa, w której uczniowie ‘kolekcjonują’ imiona osób, które spełniają dany warunek np. Find somebody who’s got a brother. Find somebody who has never been to Spain.

Podziel się ciekawostką: przygotuj ciekawostkę związana z językiem angielskim lub kulturą anglojęzyczną i poproś uczniów o komentarze lub pytania na ten temat.

Pojedynek słowny: podziel klasę na dwie grupy i przeprowadź rywalizację, zadając pytania związane z bieżącym materiałem lub poprzednimi lekcjami.

Opis obrazka: wyświetl na tablicy lub ekranie obrazek i poproś uczniów o opisanie tego, co widzą, lub zadaj pytania związane z obrazem.

Krótka anegdota: podziel się krótką, ciekawą anegdotą o sobie, która w jakiś sposób nawiązuje do bieżącego materiału. Uczniowie mogą zadawać pytania lub dzielić się swoimi anegdotami na ten sam temat.

Tongue twisters: Podaj trudne do wymówienia zdania lub słowa (np. "She sells seashells by the seashore") i poproś uczniów o ich głośne kilkakrotne przeczytanie lub powtórzenie. Najlepiej, jeśli uda Ci się dopasować wyzwanie do bieżącego materiału np. po lekcji dotyczącej CRIME, możesz poprosić uczniów o powtarzanie zdania: A burglar burgled a house.

Speed Small Talk: zadawaj szybkie pytania i poproś uczniów o krótkie odpowiedzi.

Na przykład, "How are you?", „What’s your favourite sport?”, „What’s your pet’s name?”

Generatory internetowe: do tworzenia luźnych wypowiedzi, czyli ‘rozgadania’ uczniów bardzo przydają się generatory słów (np. nieistniejących ), widoków czy imion (np. https://randomwordgenerator.co..., https://www.randomlists.com/ra... https://feldarkrealms.com/ ). Można poprosić uczniów o tworzenie historii, wymyślanie znaczenia, opisywanie widoków, tworzenie zdań albo na przykład łączenie wybranych słów z ostatnio wprowadzaną strukturą.

20 Questions: wybieracie wspólnie obiekt lub osobę, który/ą jeden uczeń zachowuje dla siebie przed resztą klasy. Pozostali uczniowie mają 20 pytań tak/nie, aby zgadnąć, o kogo/co chodzi.

Categories: wybieracie wspólnie kategorię (np. kolory, zwierzęta, owoce) i uczniowie wymieniają kolejno po jednym słowie z tej kategorii. Nie wolno powtarzać słów!

Two Truths and a Lie: każdy uczeń wymyśla dwa prawdziwe zdania i jedno fałszywe opisujące coś o sobie (np. hobby, podróże). Pozostali uczniowie zgadują, które zdanie jest kłamstwem.

Sentence Starters: nauczyciel podaje fragmenty zdań, a uczniowie muszą dokończyć je w logiczny sposób. Na przykład: "I enjoy..." lub "My favourite food is...", „If I feel sad, I…”.

Pamiętaj, że "warm-up" powinien być krótki i angażujący, aby przygotować uczniów do głównej części lekcji. Właściwa rozgrzewka nie tylko pomaga uczniom rozpocząć lekcję w ciekawy sposób, ale także rozwija ich umiejętności komunikacyjne. Nie zapomnij dostosować rozgrzewki do poziomu zaawansowania klasy i tematu lekcji.

Miłego początku roku szkolnego!

Beata Wysocka

Komentarze

Pozytywny feedback konstruktywna informacja zwrotna

Jak dawać wspierający feedback? Przykłady konstruktywnej informacji zwrotnej

Czy powiedzenie „To kiepskie” jest dobrym feedbackiem? Wiadomo, że nie. A czy powiedzenie „To doskonałe, jesteś geniuszem!” jest lepszym? Nie bardzo! Dlaczeg...
Czytaj więcej
Webinaria dla nauczycieli angielkskiego jakie maja rodzaje

Webinaria dla lektorów angielskiego. Czym są? Jakie mają rodzaje? Dlaczego warto w nich uczestniczyć?

Czym są webinaria? Zwane również webinarami (z ang. „web” + „seminar”), są to interaktywne szkolenia, warsztaty, prezentacje lub dyskusje online. Webinaria d...
Czytaj więcej
Kompetencje miekkie w pracy nauczyciela angielskiego

Rozwijanie kompetencji miękkich jako nauczyciel – kluczowe umiejętności lektora

Kompetencje miękkie są niezwykle ważne w codziennej pracy nauczyciela. Obok doskonałej znajomości języka (która w tym zawodzie jest oczywista), odgrywają one...
Czytaj więcej
IT with Doti quick trick bottle flip

Quick Trick season 2, episode 4: BOTTLE FLIP

W czwartym odcinku drugiego sezonu QUICK TRICK przedstawiamy prostą aktywność, która może uatrakcyjnić pracę na poziomie definicji. Wszystko czego potrzebuje...
Czytaj więcej