Early Stage Universe | Early Stage Universe

ARE THEY ALL EARS? Jak rozwijać umiejętność rozumienia ze słuchu.

ARE-THEY-ALL-EARS-webinarium

ARE THEY ALL EARS? Jak rozwijać umiejętność rozumienia ze słuchu.

Podczas webinarium poruszane był kwestie:
- jakie aktywności zaproponować przed, w trakcie i po słuchaniu, aby uczniowie
słuchali, a nie tylko słyszeli
- jak zachęcać i angażować uczniów w proces słuchania
- jak wykorzystać w pełni językowy potencjał słuchanego materiału