Early Stage Universe

Jak nauczyciel może budować zaufanie w relacji z rodzicem?

1.09.2022
Rozmowa

Każdy rodzic inaczej wychowuje swoje dzieci. Tak samo każdy nauczyciel posiada swój własny styl nauczania. I choć tak bardzo się w wielu kwestiach różnimy, wspólnym celem zawsze powinno być dobro dziecka. Porozumienie pomiędzy szkołą a mamą i tatą ucznia nie zawsze jest jednak łatwe, czasem wymaga większego wysiłku z obydwu stron. Jak nauczyciel może budować zaufanie w relacji z rodzicem?


Komunikacja to podstawa

Komunikacja to proces, który wymaga zaangażowania dwóch stron. Zarówno nadawcy przekazującego komunikat z pewną intencją, jak i odbiorcy, otrzymującego, a potem interpretującego komunikat. W skrócie: aby się dogadać, musimy współpracować. Dlatego już na pierwszym spotkaniu nauczyciela z rodzicami, warto zachęcić wszystkich obecnych do aktywnej komunikacji. Przekazanie swoich metod nauczania, wymagań względem uczniów oraz oczekiwań wobec rodziców pozwoli od samego początku iść według pewnego, ustalonego schematu. Z drugiej strony, jeśli nauczyciel nie podejmie inicjatywy, również rodzice mogą sami wyjść z propozycją rozmowy na konkretny temat, zadając pytania czy przekazując swoje oczekiwania. Dzięki takiemu wstępowi w nowy rok szkolny możemy rozpocząć dobrą i dojrzałą relację.


Budowanie zaufania w relacji z rodzicem – działania nauczyciela krok po kroku

Skoro powiedzieliśmy o komunikacji, warto wskazać konkretne przykłady rozwiązań, które znacznie ułatwią kontakt z rodzicem, ale i pokażą, jaki mamy stosunek do wielu kwestii związanych z samymi uczniami.

Krok 1. Poznajmy się lepiej

Ciekawą praktyką, która stosowana jest nie tylko w relacji nauczyciel – rodzic, ale i nauczyciel – uczeń, jest przedstawienie siebie zawodowo (o doświadczeniu, osiągnięciach, metodach edukacyjnych itd.) oraz uchylenie rąbka tajemnicy z życia prywatnego. Nie chodzi o opowiadanie na temat swojej rodziny, planów wakacyjnych etc., ale np. na temat tego, czym się interesujemy, co jest dla nas ważne, o jakich sprawach będziemy chcieli rodzicom komunikować w trakcie trwania roku szkolnego. Jest to dobry sposób na początek budowania relacji i wzajemnego zaufania.

Możesz również zachęcić rodziców do opowiedzenia czegoś o sobie i o swoim dziecku, bez przymusu czy uwag – taka krótka prezentacja może okazać się skutecznym narzędziem do poznania grupy, z którą będziesz w roku szkolnym współpracować.

Krok 2. Wzajemne oczekiwania

Po takim zapoznawczym wstępie warto przejść do konkretów, czyli poznania i porównania wzajemnych oczekiwań. To, co dla jednych jest oczywiste, dla innych – wcale takie być nie musi. Dlatego tak ważne jest, aby każda ze stron mogła przedstawić swój punkt widzenia. Z tego typu inicjatywą powinien wyjść nauczyciel, który określi swoje oczekiwania zarówno względem uczniów, jak i rodziców. Następnie, dobrze jest zapytać o to samo swoich współrozmówców. Nie każdy lubi wypowiadać się publicznie, dlatego warto tego typu spotkaniom nadawać formę warsztatów. Ułatwi to komunikację i usprawni podsumowywanie wniosków. Możemy wówczas pracować w grupach lub odnosić się do haseł z karteczek wypisywanych przez rodziców.

Krok 3. Wspólny cel

Podstawowym celem nauki w szkole jest edukacja ucznia. Ale czy tylko ona? Zdalne nauczanie pokazało, że równie istotną kwestią wychowawczą jak zdobywanie wiedzy, są m.in. interakcje społeczne (a w tym przypadku ich brak!). Kontakt z rówieśnikami, możliwość współpracy w zespole, rozwijanie pasji, działania na rzecz społeczności lokalnej – to wszystko składa się na rozwój dzieci i nastolatków.

Dobrze jest zatem przyjrzeć się temu, co chcemy wspólnie osiągnąć i co mamy na myśli pod hasłem „dobro dziecka”. Dla każdego może bowiem znaczyć ono coś zupełnie innego. Dla jednych będą to najwyższe wyniki w nauce, dla innych zdrowie mentalne i kompetencje społeczne. Tylko wypośrodkowanie tych oczekiwań może przynieść odpowiednie rezultaty. Przy okazji wyznaczania wspólnego celu, warto także wskazać na ważną rolę rodziny i bliskiego otoczenia we wspieraniu dzieci i młodzieży. Pokazanie rodzicom, że jesteśmy nauczycielami świadomymi, wrażliwymi na krzywdę i niesprawiedliwość, ale i konsekwentnymi w swoich działaniach, może nadać tej relacji charakter oparty na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Krok 4. Formy kontaktu

Kolejną ważną kwestią jest jednoznaczne ustalenie form kontaktu z rodzicami. Są nauczyciele, którzy bez problemu mailują i SMSują w celu przekazania ważnych informacji, również po godzinach pracy. Zdarzają się jednak tacy, dla których takie formy komunikacji są przekroczeniem granic prywatności i zalecają kontakt wyłącznie przez sekretariat szkoły, w godzinach lekcyjnych. Trudno oceniać tak jedno, jak i drugie rozwiązanie, ale aby uniknąć wiadomości lub telefonów o późnych porach i odwrotnie – nie oczekiwać bez końca na telefon od mamy czy taty w sprawie decyzji o wycieczce, warto precyzyjnie ustalić zasady kontaktu. W jakich godzinach można dzwonić/pisać, co robić, kiedy nie odbieramy telefonu, do kogo dzwonić w zastępstwie, gdy np. nauczyciel jest na zwolnieniu lekarskim albo jest na wycieczce szkolnej, kiedy i jak można umawiać się na indywidualne spotkania w sprawie ucznia, etc.

Krok 5. Dobra wola

A na koniec coś, bez czego żadna relacja nie ma przyszłości, czyli… dobra wola! Pokażmy rodzicom, że ich rozumiemy, szanujemy, kibicujemy ich dzieciom, a potem – poprośmy o to samo z ich strony! Nie chodzi o spoufalanie się, a o budowanie zgranej społeczności szkolnej, która wspiera siebie nawzajem.Komentarze

Samoregulacja dziecka w szkole

Stuart Shanker „Samoregulacja w szkole” – książka do nauczycielskiej biblioteczki

„Samoregulacja w szkole” dra Shankera zawiera rezultaty wielu badań poświęconych umiejętności samoregulacji. Wyróżnia się ogromną ilością konkretnych przykła...
Czytaj więcej
Czy warto korzystac z gotowych scenariuszy lekcji jezyka angielskiego dla dzieci

Czy warto korzystać z gotowych scenariuszy lekcji języka angielskiego dla dzieci?

Gotowe scenariusze lekcji języka angielskiego – czy ich wykorzystanie jest dobrym pomysłem? Nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Jest to zależne od...
Czytaj więcej
Konspekt lekcji jezyka angielskiego jak napisac

Jak przygotować konspekt do lekcji języka angielskiego z dziećmi?

Nie masz pewności, jak przygotować konspekt do lekcji angielskiego dla dzieci? Nie martw się – w tym artykule wytłumaczymy Ci, jak to zrobić w 8 prostych kro...
Czytaj więcej
Obserwacja kolezenska jakie korzysci ma lekcja kolezenska dla lektora angielskiego

O obserwacji koleżeńskiej słów kilka…

Dawno dawno temu 🙂, kiedy byłam już całkiem doświadczoną lektorką, wymieniałyśmy się z innymi nauczycielkami obserwacjami lekcji. Z jednej strony mia...
Czytaj więcej