Gardło na ławce rezerwowych - Early Stage Universe

Gardło na ławce rezerwowych

13.08.2019
Gardło na ławce rezerwowych 1

Zazwyczaj gra w pierwszym składzie, ale kiedy ma gorszy dzień – dostaje czerwoną kartkę i trafia na ławkę rezerwowych! Tyle że mecz toczy się dalej i trzeba znaleźć dobry sposób, żeby go wygrać. Po cichu ;)

Z gardłem nie ma żartów! To Twoje narzędzie pracy i jeśli czujesz, że nie jest w najlepszej kondycji, natychmiast włącz program oszczędnościowy, przetestowany w szkolnych realiach. Skorzystaj ze skarbonki pomysłów, dzięki której uchronisz się przed całkowitą utratą głosu na zajęciach. Jak? Realizując gry i zabawy z pakietem opcji:

 • low-prep, czyli wymagające jak najmniejszego przygotowania przed lekcją;
 • low teacher-dependent, czyli nastawione na jak najmniejszy wkład własny nauczyciela;
 • high student-engaging, czyli powodujące jak największe zaciekawienie i aktywne zaangażowanie uczniów;
 • learning valuable, czyli efektywnie wykorzystujące czas lekcji i przekładające się na konkretną, wymierną korzyść edukacyjną dla uczniów.

Jeśli już dzisiaj chcesz się przygotować na ewentualną niedyspozycję gardła, która potrafi zaskoczyć w najmniej oczekiwanym momencie, nie pozostawiając Ci zbyt wiele czasu na zmianę misternie przygotowanych planów zajęć – rozbij skarbonkę z pomysłami. Śmiało! Młotek w dłoń i do dzieła!

PEEK-A-BOO

Jest to zabawa przeznaczona zarówno dla młodszych, jak i starszych grup. Wymaga minimalnego przygotowania ze strony nauczyciela.

MIEJ MNIE W REZERWIE: szablon, taki jak na rysunku. Przyda się do kopiowania w razie nagłej potrzeby. Zanim zainicjujesz grę, poproś uczniów o przecięcie szablonu wzdłuż wykropkowanych linii (dojeżdżając jedynie do połowy strony), a następnie o zgięcie kartki na pół (wzdłuż linii przerywanej). W ten sposób powstaje wieża z otwieranymi okienkami.

ZMOBILIZUJ DRUŻYNĘ: w zależności od zaproponowanego przez Ciebie modelu pracy – każdy uczeń lub para otrzymuje powyższy szablon. Na zamkniętych okienkach gracze zapisują zadania i wymieniają się szablonami. Następnie realizują przydzielone im zadania, wpisując odpowiedź w pustym miejscu.

Co uczniowie mogą umieścić na okienkach?

 • Obrazki, które należy nazwać lub zatytułować.
 • Wyrazy, z którymi trzeba ułożyć zdanie lub wymyślić do nich rymy.
 • Przymiotniki, do których należy dopisać antonimy.
 • Definicje, do których trzeba dopasować odpowiednie słowo.
 • Bezokoliczniki czasowników, do których należy dopisać formy czasu przeszłego, formy Past Participle lub ułożyć z nimi zdania w wybranym czasie.
 • Rzeczowniki, które trzeba uzupełnić o właściwy rodzajnik a bądź an.
 • Rzeczowniki w liczbie pojedynczej, które należy zapisać w liczbie mnogiej.

Im więcej poprawnie zapełnionych okienek, tym szersze horyzonty… językowe ;)


TEN QUESTIONS

To znana i popularna gra towarzyska, tym razem w szkolnej odsłonie, oszczędzającej gardło nauczyciela.

MIEJ W REZERWIE: pomysły na kategorie.

ZMOBILIZUJ DRUŻYNĘ: zaproponuj uczniom pracę w parach. Na tablicy zapisz różne kategorie, np.: something made of wood, something that stinks, something you can make, something dangerous, something romantic, a job, a piece of furniture in a house/school, something in a pencil case. W każdym teamie jedna osoba wymyśla słowo pasujące do danej kategorii, druga próbuje je odgadnąć. W młodszych grupach dzieci mogą bezpośrednio zgadywać słowo kolegi/koleżanki (np. A nurse? No. A doctor? No. A pilot? Yes!), natomiast na wyższych poziomach – zadają sobie pełne pytania zamknięte.

Dzięki tej zabawie uczniowie angażują się w minidialogi, a Ty – żeby nie nadużywać głosu – zamieniasz się w słuch.


SHAPES

To rozbudzające wyobraźnię artystyczne zajęcie, a zarazem doskonały sposób na utrwalenie pisowni wybranych słówek.

MIEJ W REZERWIE: szablony, takie jak na załączonych ilustracjach, z widocznym konturem jakiegoś przedmiotu. Możesz też narysować je ołówkiem.

ZMOBILIZUJ DRUŻYNĘ: rozdaj uczniom szablony obrazków i poproś o wypełnienie ich w artystyczny sposób, używając wyrazów z określonego pola tematycznego lub z konkretnych stron z podręcznika. Aby praca miała charakter projektowy, dzieci mogą wykorzystać różnokolorowe kredki, flamastry, długopisy, ołówki, a nawet plastelinę. Ich zadaniem jest dokładne wypełnienie całej wolnej przestrzeni obrazka – aby nie zostało nigdzie puste miejsce, a powstały kolaż przybrał kształt ukrytego przedmiotu. Jeśli zamiast wydrukowanych szablonów narysujesz kontury ołówkiem, po ich starciu obrazek nadal powinien być łatwy do rozpoznania.

Tak kształtujesz w uczniach zmysł artystyczny, a w sobie – sztukę milczenia ;)


GAPPED TEXT

Jest to propozycja dla starszych grup, biegłych w czytaniu i pisaniu po angielsku. Zapewnia uczniom dużą dozę autonomii, bez czynnego udziału nauczyciela.

MIEJ W REZERWIE: znany już uczniom tekst z podręcznika, z którym warto jeszcze popracować ze względu na jego potencjał językowy (bogate słownictwo, kolokacje, dużo przykładów ćwiczonej właśnie struktury gramatycznej).

ZMOBILIZUJ DRUŻYNĘ: zleć uczniom samodzielne przepisanie tekstu na kartkę (niezbyt długiego, aby się nie znudzili). W trakcie przepisywania dzieci usuwają 5/10/15 dowolnie wybranych słów, zastępując je widoczną luką. Tak przygotowanym zadaniem wymieniają się między sobą, po czym rekonstruują z pamięci brakujące wyrazy. Na tym etapie książki są już zamknięte. W innej wersji zabawy, nazywanej Twisted texts, zamiast uzupełniania luk, uczniowie zastępują wybrane słowa innymi – śmiesznymi, absurdalnymi, niepasującymi do kontekstu. W efekcie stają się autorami własnego ćwiczenia językowego.

Just take a look…


WHAT’S THE QUESTION?

To kolejna zabawa przeznaczona dla starszych grup, nastawiona na doskonalenie umiejętności pisania i mówienia w języku obcym.

MIEJ W REZERWIE: ponumerowane karteczki w ilości odpowiadającej liczbie uczniów. Na każdej zapisz jedno konwersacyjne pytanie z użyciem pożądanych struktur lub leksykonu, np.:

 • What would you do if you didn’t have to go to school tomorrow?
 • Have you ever been to a party that turned out to be very boring?
 • Do you like taking risk?
 • What should you never do at the zoo?
 • What are you doing this evening?
 • What’s the most horrible food you have ever eaten?

ZMOBILIZUJ DRUŻYNĘ: ustaw grupę w kole i rozdaj każdemu po jednym pytaniu. Uczniowie zapisują na osobnej kartce tylko jego numer i odpowiedź, bez samej treści pytania. Następnie podają kartki dalej. Czynność powtarza się, aż uczestnicy zabawy odpowiedzą na wszystkie pytania. W tym momencie zbierz karteczki, poproś uczniów o dobranie się w pary i odtworzenie poszczególnych pytań na podstawie zapisanych odpowiedzi. Wspólnie na forum sprawdzacie ich poprawność. Na koniec uczniowie (w parach) przeprowadzają ze sobą rozmowę z użyciem wszystkich pytań.

To okazja, żeby oddać głos grupie.


WHAT’S MY PROBLEM?

Jest to gra mobilizująca do mówienia i budowania wypowiedzi w taki sposób, aby nie zdradzić rozwiązania.

MIEJ W REZERWIE: karteczki z opisem różnych problemów (np. your parents don’t want to let you go on holidays with your friends, you need more pocket money because you want to buy a new PSP game, your mobile is old-fashioned and you can’t take good photos with it), identyfikatory z klipsem.

ZMOBILIZUJ DRUŻYNĘ: przed przystąpieniem do zabawy przypnij po jednej karteczce z problemem na plecach każdego ucznia, używając identyfikatorów. Gracze krążą po klasie, wysłuchują udzielanych im rad oraz sami udzielają cennych wskazówek napotkanym osobom. Na podstawie przeprowadzonych rozmów próbują odgadnąć, jaki mieli problem.

Ta gra to świetne antidotum na Twoje problemy z gardłem.


GIVE ME SOMETHING OF YOURS

To sposób na kreatywną, maksymalnie angażującą uczniów aktywność, rozwijającą umiejętność pisania i mówienia w języku angielskim.

MIEJ W REZERWIE: kilka śmiesznych gadżetów przyniesionych z domu (skarpetkę, zabawkową sztuczną szczękę, szlafmycę itp.).

ZMOBILIZUJ DRUŻYNĘ: poproś uczniów o kilka fantów (ok. 5-7 sztuk), ale nie zdradzaj, po co są Ci potrzebne. Im śmieszniejsze i bardziej przypadkowe – tym lepiej. Dorzuć swoją skarpetkę. Zapisz nazwy zgromadzonych przedmiotów na tablicy i połóż je w widocznym miejscu. Następnie zaproponuj uczniom napisanie historii z wykorzystaniem nazw wszystkich fantów oraz przeczytanie ich w klasie.

Nie obawiaj się głośnych wybuchów śmiechu, okoliczności będą wyjątkowo sprzyjające.


CRAZY DIALOGUES

Jest to zabawa oparta na pomysłowości i poczuciu humoru uczniów, które trzeba wykorzystać w trakcie gry.

MIEJ W REZERWIE: listę kategorii.


ZMOBILIZUJ DRUŻYNĘ: na Twój sygnał uczniowie, bez większego zastanowienia, podają przykłady słów należących do kategorii wcześniej zapisanych przez Ciebie na tablicy (np.: a person – Santa Claus, a thing – pumpkin, how someone feels – furious, a place – a dark, dark wood). Dopisz ich propozycje do danej kategorii, po czym poproś grupę o stworzenie dialogu między wściekłym Mikołajem i dynią, który toczy się w ciemnym lesie.

Im więcej brytyjskiego humoru, tym mniej strachu, który czasami chwyta za gardło. Strachu o edukacyjne postępy uczniów ;)


WHAT IF…

To gra z serii „Co by było, gdyby…”. Pozwala uczniom używać wyobraźni bez ograniczeń, jednocześnie ograniczając zużycie Twojego gardła.

MIEJ W REZERWIE: listę intrygujących pytań.

ZMOBILIZUJ DRUŻYNĘ: zapisz na tablicy wybrane pytanie z konstrukcją What would happen if…

 • people didn’t have to eat?
 • people stopped sleeping?
 • dinosaurs still lived on Earth?
 • children didn’t have to go to school?

Zgodnie z Twoją krótką instrukcją uczniowie notują na kartkach jak największą liczbę konsekwencji danej sytuacji. Następnie porównują swoje pomysły i skreślają te, które się powtarzają. W ten sposób na kartkach pozostają najbardziej oryginalne odpowiedzi. W ramach pracy domowej, uczniowie mogą zilustrować fotografiami lub krótkimi filmikami wybrane przez siebie, najciekawsze pomysły, by zaprezentować je na kolejnych zajęciach.

Jeśli nadal zastanawiasz się, co by było, gdyby Twoje gardło nagle doznało kontuzji, wróć do którejkolwiek propozycji zabawy, zrealizuj ją w klasie, a odetchniesz z ulgą, jak po ważnym meczu, który udało się wygrać.

Komentarze

Rozmowa kwalifikacyjna lektor jezyka angielskiego

Jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej? Rady dla lektorów

Jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej? Przede wszystkim zwróć uwagę na to, jakie masz umiejętności – również te miękkie – i przemyśl, jak możesz je z...
Czytaj więcej
Praca jako lektor nauczyciel bez wyksztalcenia filologicznego

Praca jako lektor angielskiego bez wykształcenia filologicznego – czy to możliwe?

Jak zostać nauczycielem angielskiego bez studiów? Czy to w ogóle możliwe? Jeżeli chcesz uczyć w szkole podstawowej lub średniej, to wystarczy, że ukończysz n...
Czytaj więcej
Myslenie krytyczne w edukacji dzieci i mlodziezy early stage

Jak rozwijać umiejętności krytycznego myślenia u uczniów na lekcjach języka angielskiego?

Co to jest myślenie krytyczne? Na czym polega? Myślenie krytyczne to ważna umiejętność we współczesnym świecie. Jest zaliczana do kluczowych kompetencji XXI ...
Czytaj więcej
QT 2

Quick Trick season 2, episode 2: ONE PEN

W drugim odcinku drugiego sezonu QUICK TRICK przedstawiamy kolejny sposób na ćwiczenie nauki pisania nowych słów bez konieczności przynoszen...
Czytaj więcej