Early Stage Universe | Early Stage Universe

Współpraca z rodzicami – jak angażować rodziców w życie klasy?

17.03.2022
DSC6681

Dzieci uczą się poprzez naśladowanie. Najczęściej wzorami bacznie obserwowanymi są ważne dla nich osoby – rodzice, członkowie rodziny, nauczyciele, a także przyjaciele czy znajomi, z którymi mają dostatecznie częsty kontakt. Warto o tym pamiętać i w miarę możliwości uwzględnić zaangażowanie tych istotnych postaci w edukacyjnym życiu dziecka. Szczególną rolę odgrywa na tym polu współpraca nauczyciela z rodzicami, jako że to właśnie oni najczęściej towarzyszą młodemu uczniowi na szkolnej drodze, wspierając jego rozwój oraz udzielając niezbędnej pomocy w rozwiązywaniu trudności.

Dlaczego warto angażować rodziców w życie klasy?

Włączenie rodziców do współpracy niesie ze sobą szereg korzyści dla wszystkich stron – rodziców, nauczycieli, a przede wszystkim dzieci. Szczególnie w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym zaangażowanie najbliższych pozwala kształtować prawidłowe postawy oraz wspiera budowanie motywacji do nauki w kolejnych latach. Szereg badań naukowych dowodzi, że zwiększony udział rodziców w edukację dziecka oraz harmonijne relacje pomiędzy szkołą a środowiskiem domowym, wpływają na usprawnienie edukacji szkolnej oraz mogą przyczyniać się do osiągania przez uczniów lepszych efektów zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie.

Wsparcie rodziców może mieć charakter wielopłaszczyznowy, nie ograniczający się wyłącznie do jednej z form. W sposób naturalny rodzice są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami dziecka. Kształtują postawy, wyznaczają kierunek rozwoju, a stanowiąc obiekt bacznej obserwacji dziecka, mogą kreować jego postrzeganie nauki, szkoły czy nauczycieli. Ponadto, są nieocenionym źródłem informacji o uczniach – ich zainteresowaniach, obawach, silnych i słabszych stronach, wszystkim tym, co dzieje się poza salą lekcyjną, a co może pomagać nauczycielowi uzyskać pełniejszy obraz swojego ucznia i lepiej odpowiadać na jego potrzeby. Warto zauważyć, że to również w środowisku domowym, nauczyciel może uzyskać największe wsparcie swojej pracy dydaktycznej, między innymi poprzez zaangażowanie rodzin w tworzenie korzystnych warunków do nauki, bieżące monitorowanie postępów, zachęcanie do systematycznej pracy, umacnianie zaangażowania czy pomoc w domowych powtórkach.

Budowanie współpracy

Podstawowym narzędziem budowania relacji z rodzicami jest zadbanie o sprawną komunikację i tworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń oraz uwag. Ważne jest, by proces ten rozpocząć jak najszybciej, najlepiej na samym początku współpracy z daną grupą. To również doskonały moment, by wyjaśnić dlaczego udział rodziców w edukacji dziecka jest tak istotny – pamiętaj, że rodzice nie są najczęściej zawodowo związani z nauczaniem, a swoje postrzeganie roli rodzica w całym procesie opierają na własnych, niekoniecznie pozytywnych doświadczeniach.

Aby nawiązać kontakt z rodzicami, możesz wykorzystać szeroki wachlarz metod, które pozwolą nawiązać nić porozumienia. Czasem dobrym rozwiązaniem jest bezpośrednie spotkanie, na przykład na początku roku szkolnego, podczas którego wyjaśnisz zasady współpracy, odpowiesz na ewentualne pytania, czy nakreślisz plan nauczania na najbliższy czas. Umów się również z rodzicami, w jaki sposób będziesz informować o postępach w nauce dziecka, aby rodzice mogli je na bieżąco monitorować.

Pamiętaj również, aby ustalić z rodzicami sposób przekazywania spraw organizacyjnych – niektórzy nauczyciele oprócz komunikacji indywidualnej, decydują się na prowadzenie grup rodziców np. na Facebooku. To niezwykle efektywna metoda, pozwalająca nie tylko przekazywać informacje dotyczące całej grupy, jak i bardziej bezpośredni kontakt w rozmowach prywatnych, ale również sprzyjający organizacji wsparcia rodziców na przykład podczas organizacji szczególnych wydarzeń – wycieczek czy dziecięcych spektakli. Ważne jest, by komunikacja z rodzicami była ciągła, chociaż wystarczą zwykle krótkie informacje przekazywane od czasu do czasu.

Formy zaangażowania rodziców w życie klasy

Rodzice mogą włączać się w szkolne życie swoich dzieci nie tylko w odniesieniu do własnych pociech, ale również uczestnicząc w życiu całej klasy czy grupy. Jedną z bardziej atrakcyjnych form ich zaangażowania może być zaproponowanie przeprowadzenia wspólnych zajęć otwartych, podczas których dzieci będą miały możliwość zaprezentowania swoich umiejętności.

Możecie wystawić mini spektakl, zagrać w gry edukacyjne w języku angielskim, śpiewać, tańczyć i pokazać przygotowane w trakcie roku prace plastyczne. Dobrym momentem na tego typu spotkania jest okres wiosenny, gdy przy ładnej pogodzie możecie takie wydarzenie ubrać w formę Family Day połączonego z piknikiem na świeżym powietrzu. Jeśli w grupie znajdą się rodzice, którzy chętnie włączają się w tego typu aktywności, całkiem możliwe, że wspólnie wpadniecie na jeszcze wiele ciekawych pomysłów zajęć otwartych.

Innym pomysłem na zaangażowanie najbliższych w życie klasy, choć przydatne okaże się znalezienie osób w dostatecznym stopniu władających językiem angielskim, mogą być zajęcia połączone z czytaniem dzieciom angielskich opowiadań, bajeczek i wierszy. Wizyta mamy, taty czy starszego rodzeństwa na lekcji połączona z wysłuchaniem wciągającej historii to świetny sposób na zacieśnienie więzi i wzbudzenie zainteresowania dzieci, a jednocześnie pokazanie uczniom, że ich najbliżsi także umieją porozumiewać się w języku angielskim :)


Komentarze

Communication cards 2

Materiały dla nauczycieli języka angielskiego - B2 Communication Cards

W tym sezonie będziemy się z Wami cyklicznie dzielić kartami gramatyczno-komunikacyjnymi do użycia w klasie z nastoletnimi uczniami na poziomie ...
Czytaj więcej
porazka

Neurobiologia porażki, czyli co porażka robi z naszym mózgiem?

Nie bój się popełniać błędów! Uczymy się na porażkach! Krok wstecz, ale dwa kroki w przód. Pomimo szczerych chęci te rady niezbyt dobrze na mnie działają. A ...
Czytaj więcej
Jak rozwijac warsztat jezykowy

Jak rozwijać warsztat językowy?

Podczas wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego stale pracujemy z pewnym, ograniczonym zestawem słów i zasad gramatycznych. Czy w takim wypadku is...
Czytaj więcej
Empty Name 261

Jak nauczyć dzieci, czym jest dobra porażka?

Jak myślicie, czemu porażka nie tylko może, ale wręcz powinna się wydarzać w życiu dziecka? Jak sprawić, aby dziecko dobrze sobie z nią radziło?...
Czytaj więcej