Early Stage Universe | Early Stage Universe

Jakie metody nauczania są dziś skuteczne?

7.03.2023
Skuteczne metody nauczania zdjecie glowne

Metod na przekazywanie wiedzy może być wiele, najważniejsze jest to, by odpowiednio dopasować je względem prowadzonej grupy, tak, by uczniowie z łatwością utrzymywali zaangażowanie. Kluczowa zatem będzie tu obserwacja. Przez niemal 30 lat dokonaliśmy swoje techniki prowadzenia zajęć. Aktualizowaliśmy je na podstawie potrzeb starszych i nowych, wciąż pojawiających się generacji uczniów. Tak powstało 12 supermocy, dzięki którym nauka w Early Stage to prawdziwy FUN. To właśnie na ich podstawie tworzymy angażujące lekcje dostosowane do wieku i poziomu ucznia. O tym jak to robimy, przeczytasz w dalszej części artykułu.


Kreatywne i komfortowe lekcje

Co dzisiejsi uczniowie uważają za atrakcyjne na zajęciach? Niezależnie od wieku na lekcji musi panować bezpieczna atmosfera. Podczas nauki nie powinno być miejsca na kary za popełniane błędy — w końcu są one naturalną częścią tego procesu. W zamian za to uczeń oczekuje zrozumienia i komfortu wypowiedzi. To rewolucyjne podejście daleko odbiega od ideałów klasycznej szkoły, gdzie system oceniania dalej opiera się na liczbach od 1 do 6, co budzi w uczniach różne, czasem trudne emocje. Taki model tworzy niepotrzebne obawy i strach przed wyrażaniem zdania czy prośby o pomoc.

Komfort zajęć rozwija także kreatywność. Gdy uczeń czuje się swobodnie na lekcji, wariacje powstałe w jego głowie na temat przedmiotu zajęć mogą okazać się naprawdę ciekawe. Dlatego nauczyciel powinien angażować uczniów w działania pobudzające wyobraźnię: projekty plastyczno-językowe i multimedialne, scenki dzielone na role, humorystyczne opowieści, gry i zabawy słowne. Wszystkie te elementy wprowadzone podczas zajęć pomogą Ci sprawniej dotrzeć z materiałem do ucznia, utrzymując jego zainteresowanie i chęć do wykonywania pracy.

Grupowe rozwiązywanie zadań

Bo liczą się relacje, współpraca i komunikacja. Dla dzisiejszej młodzieży ważne jest utrzymywanie interakcji społecznych. Nie tylko w social mediach, ale także na żywo np. podczas zajęć w klasie z kolegami, ale również i nauczycielem. Dlatego wszelkiego rodzaju praca w grupie to ciekawa i skuteczna metoda na nauczanie obecnego pokolenia. Jak zachęcić uczniów do pracy w zespołach? Świetnie sprawdzą się tu wszelkiego rodzaju gry dydaktyczne. Dzielenie uczniów na grupy oraz inicjowanie zabaw, które łączą w sobie elementy humoru, nauki a czasem nawet grywalizacji są atrakcyjnym uzupełnieniem treści merytorycznych.

Wspólne dyskusje, grupowe czy w parach to sposób na aktywne spędzanie czasu podczas zajęć i skupienie rozmowy uczniów na omawianym temacie. To także zabieg, który skłania do samodzielnego pogłębiania wiedzy o przedmiocie lekcji. Lektor również może uczestniczyć w takich dyskusjach. Uwaga nauczyciela prowadzi ucznia do pracy nad wiedzą i wyzwala chęć eksponowania umiejętności.

O sukcesie w nauce języka angielskiego (i innych przedmiotów) w dużej mierze decydują relacje panujące w klasie. Dobra atmosfera sprzyja większemu zaangażowaniu w zajęcia i lepszej koncentracji. Wspólne przeżywanie emocji związanych z tokiem lekcji jednoczy grupę i daje sygnał, że uczniowie mogą na sobie polegać.

Ruch i gimnastyka umysłu

O wpływie ruchu na umysł ucznia pisaliśmy już w tym artykule. Jednak to ważne, by w sprawie skutecznych metod nauczania wspomnieć o wyjściu ze standardowej ławki. Jedna pozycja ciała i ograniczenie ruchowe mają niekorzystny wpływ na utrzymanie koncentracji, zwłaszcza wśród młodszych dzieci. Dlatego im częściej do zajęć wplatamy ruch, tym łatwiej będzie nam zainteresować młodszą klasę prowadzonymi zajęciami.

Niestandardowe metody i innowacyjne podejście

Do innowacyjnych metod dzisiejszych czasów można zaliczyć te, które uwzględniają krytyczne myślenie. Co kryje się pod tym hasłem? Stosując różnorodne ćwiczenia, zadając uczniom pytania, inspirujemy do stawiania i weryfikowania hipotez, szukania własnych odpowiedzi, porównywania informacji i wyciągania wniosków. Kształtując u naszych uczniów kompetencje XXI w. sprawiamy, że lekcje nie polegają na odtwarzaniu wiedzy nauczyciela, ale zdobywaniu własnych umiejętności przy pomocy kompetentnego lektora.

Na co jeszcze należy zwrócić uwagę, aby zadbać o rozwój kompetencji XXI wieku wśród uczniów? Naszym zdaniem jest to autonomia. A co to oznacza? Nawet najmłodszym uczniom powierzamy ćwiczenia adekwatne do ich wieku, za które są odpowiedzialni. Poszerzamy ich zakres wraz z rosnącymi możliwościami. Zwiększa to ich zaangażowanie w naukę, dając poczucie spełnienia i satysfakcji. Dzięki regularnym zadaniom przeznaczonym do pracy własnej, dzieci uczą się systematyczności i ewaluacji swoich postępów.

Metod nauczania jest naprawdę wiele, jednak te skuteczne łączą w sobie nie tylko sposób na przekazywanie wiedzy, ale także zrozumienie dla ucznia i jego potrzeb. Otwartość na dyskusje, wrażliwość na emocje, pomoc, zrozumienie, praca nad wyzwaniami i brak oceniania, to walory nauczania na miarę XXI wieku.


Komentarze

Communication cards 2

Materiały dla nauczycieli języka angielskiego - B2 Communication Cards

W tym sezonie będziemy się z Wami cyklicznie dzielić kartami gramatyczno-komunikacyjnymi do użycia w klasie z nastoletnimi uczniami na poziomie ...
Czytaj więcej
porazka

Neurobiologia porażki, czyli co porażka robi z naszym mózgiem?

Nie bój się popełniać błędów! Uczymy się na porażkach! Krok wstecz, ale dwa kroki w przód. Pomimo szczerych chęci te rady niezbyt dobrze na mnie działają. A ...
Czytaj więcej
Jak rozwijac warsztat jezykowy

Jak rozwijać warsztat językowy?

Podczas wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego stale pracujemy z pewnym, ograniczonym zestawem słów i zasad gramatycznych. Czy w takim wypadku is...
Czytaj więcej
Empty Name 261

Jak nauczyć dzieci, czym jest dobra porażka?

Jak myślicie, czemu porażka nie tylko może, ale wręcz powinna się wydarzać w życiu dziecka? Jak sprawić, aby dziecko dobrze sobie z nią radziło?...
Czytaj więcej