Współpraca lektorsko-metodyczna a efektywność nauczania języka

19.06.2024
Wspolpraca lektorsko metodyczna a efektywnosc nauczania jezyka

Nauczanie angielskiego wymaga nie tylko ugruntowanej wiedzy językowej, ale również umiejętności przekazywania jej w angażujący i efektywny sposób. W tym procesie kluczową rolę odgrywa współpraca lektorsko-metodyczna, czyli wspólne działanie lektorów i metodyków. Wbrew powszechnym skojarzeniom dobra współpraca tego typu nie polega na ocenianiu czy wytykaniu błędów, a na wspólnym rozwoju. Dowiedz się więcej!

Dlaczego współpraca lektorsko-metodyczna jest tak ważna?

Celem współpracy jest wymiana wiedzy, doświadczeń oraz najlepszych praktyk między lektorami i metodykami. Wszystko dla jak najlepszej optymalizacji procesu dydaktycznego, podnoszenia efektywności nauczania i ulepszania strategii pedagogicznych. Co można czerpać z takiej współpracy?

📍Innowacyjne metody nauczania

Wspólne dyskusje i wymiana pomysłów między lektorami a metodykami sprzyjają powstawaniu nowych, kreatywnych metod i form pracy z uczniami, które wykraczają poza schematy i pozwalają na lepsze dostosowanie zajęć do potrzeb uczniów.

Sprawdź też:

Mamy całą baza filmów z serii IT with Doti. To niezbędnik każdego lektora angielskiego. Dorota pokazuje genialne komputerowe tricki oszczędzające czas - przed, w trakcie i po lekcjach! Sprawdź poniżej:⤵️

📍Motywacja i zaangażowanie nauczycieli

Współpraca z doświadczonym metodykiem to dla lektora cenne źródło inspiracji i wsparcia. Pozwala na wymianę doświadczeń, rozwiązywanie problemów dydaktycznych i ciągły rozwój zawodowy nauczycieli, co z kolei przekłada się na większą motywację i zaangażowanie w pracę.

Sprawdź też:

📍Motywacja i zaangażowanie uczniów

Lekcje prowadzone przez dobrych, stale dokształcających się i otwartych na feedback nauczycieli są bardziej interesujące i angażujące dla uczniów! Współpraca lektorsko-metodyczna sprzyja tworzeniu takich właśnie zajęć, co pozytywnie wpływa na motywację uczniów i ich zaangażowanie w naukę języka angielskiego.

Sprawdź też:

📍Lepsze relacje w zespole i wzajemne zaufanie

Współpraca lektorsko-metodyczna buduje wzajemne zaufanie i szacunek między lektorami a metodykami. Pozwala na otwarty dialog i wymianę opinii, co z kolei sprzyja tworzeniu pozytywnej atmosfery w zespole i budowaniu lepszych relacji między nauczycielami.

Jak współpraca lektorsko-metodyczna może wyglądać w praktyce?

Wyobraźmy sobie taki scenariusz.

1️⃣ Metodyk obserwuje lekcję prowadzoną przez lektora, zwracając uwagę na różne aspekty jego pracy, takie jak:

2️⃣ Po zakończeniu lekcji omawia z lektorem jej przebieg, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami i uwagami.

3️⃣ Lektor ma możliwość zadawania pytań i wymiany doświadczeń – to obustronna współpraca!

4️⃣ Wspólnie wypracowują wnioski i planują działania mające na celu doskonalenie pracy i kompetencji lektora.

Efekty współpracy lektorsko-metodycznej

Wsparcie metodyka pozwala nauczycielom angielskiego rozwijać się i udoskonalać swoje zajęcia.
Wsparcie metodyka pozwala nauczycielom angielskiego rozwijać się i udoskonalać swoje zajęcia.

Ty, jako lektor, otrzymujesz rzetelną informację na temat swojej pracy, co pozwala Ci na rozpoznanie swoich mocnych i słabych stron. Poznajesz nowe metody dydaktyczne i możesz je wypróbować na swoich lekcjach. A do tego zyskujesz dawkę motywacji, uczniowie z kolei – nowe, ciekawsze, bardziej angażujące zajęcia.

Sprawdź też:

Obserwacje lekcji: wsparcie, a nie ocena

Pamiętaj, że obserwacje lekcji nie powinny być kojarzone z ocenianiem i krytyką. Ich celem jest wsparcie rozwoju lektora i pomoc w doskonaleniu jego warsztatu pracy.

Metodyk obserwujący lekcję patrzy na nią z innej perspektywy, co pozwala mu dostrzec rzeczy, których lektor może nie widzieć na co dzień. Dzięki temu metodyk może udzielić lektorowi trafnych wskazówek i sugestii, które pomogą mu w dalszym rozwoju zawodowym.

W Early Stage współpraca lektorsko-metodyczna jest integralną częścią pracy nauczyciela. Regularne obserwacje lekcji i spotkania z metodykiem pozwalają młodym nauczycielom na szybkie nabycie niezbędnych umiejętności i kompetencji, co z kolei przekłada się na lepsze efekty nauczania.

Dodatkowo, lektorzy w Early Stage mają możliwość brania udziału w wielu szkoleniach i webinariach organizowanych przez naszych metodyków. Dzięki temu mogą nieustannie rozwijać swoje umiejętności i poznawać nowe metody i trendy w nauczaniu języka angielskiego.

Współpraca lektorsko-metodyczna to nie tylko wymiana wiedzy i doświadczeń, ale również realizowanie wspólnej pasji i zaangażowanie w nauczanie języka angielskiego. Dzięki tej współpracy nauczyciele mogą się od siebie uczyć, wzajemnie się inspirować i tworzyć coraz lepsze lekcje, które przynoszą wymierne korzyści dla uczniów.

Sprawdź też:

Komentarze

Czy w szkole jezykowej nauczyciele zadaja prace domowe

Czy w szkole językowej nauczyciele zadają prace domowe (i czy powinni)?

Czy zadawanie pracy domowej z języka angielskiego jest konieczne, niepotrzebne, a może szkodliwe? Z badań wynika jasno, że w przypadku języka obcego zadania ...
Czytaj więcej
Ksiazki dla nauczycieli angielskiego

Książki dla nauczycieli, które pozwolą rozwijać kompetencje zawodowe (i nie tylko)

Na pewno zdajesz sobie sprawę z tego, że jako nauczyciel(ka) musisz myśleć o nieustannym rozwoju i poszerzaniu swojej wiedzy. Wiele informacji znajdziesz w f...
Czytaj więcej